Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Halmstad här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Halmstad jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Hallands län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716407-9217.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 035-192505 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7 på följande adress Karl XI:s v. 61, 302 32, Halmstad.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 7 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Bodmar, Eva Ann-Charlotte som är född 1966 och har titeln Suppleant , Larsson, Åsa Anna Carolin som är född 1973 och har titeln Suppleant , Liljedahl, Bengt Lennart som är född 1938 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.