HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad

Hallands län

Information

716408-0199 är organisationsnummer för bolaget HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Halmstad som är den kommunen som HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad finns i.

HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad har varit registrerat sedan 1978-01-11 och det finns flera bolag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad är och det finns flera bolag i Halmstad som också är .

Firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Graf, Blanche Ingegerd Gunilla -Göstasson, Gösta Christer -Scharp, Rolf Arne -Svensson, Ginger Christine

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad så kan ni göra det på telefon genom 035-103141 eller genom brev på följande adress:
Hvitfeldtsg. 12, 302 34, Halmstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSBs Bostadsrättsförening Hajen i Halmstad och det är Graf, Blanche Ingegerd Gunilla som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Scharp, Rolf Arne som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ginger Christine som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Anton Anders Patrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderson, Knut Erik Christer som är född 1940 och har titeln SuppleantGöstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Suppleant,