Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Halmstad och Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-05-12. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Förening skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet och det finns flera verksamheter som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 035-109115.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet är Andersson, Ann-Christin Lydia som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderö, Björn Åke Henrik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Berggren, Fred Tommy som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Kerstin Margareta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Göran som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Cedenstedt, Leif Henry som är född 1942 och har titeln SuppleantLarsson, Åsa Anna Carolin som är född 1973 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Åke som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bialedet har 716408-2450 som sitt organisationsnummer.