HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad

Hallands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad är ett företag som finns i Halmstad. I HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dahlin Ricci, Elisabet Siri som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallbäck, Elvy Anita som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Evert Ingmar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Jan Harry Ingemar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Kastebo, John Åke som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotGarmer, Bodil Cecilia som är född 1937 och har titeln Suppleant, Nyman, Karl Magnus som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad på telefon 035-103141.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad är ett av många företag som finns i Hallands län och Halmstad arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hallbäck, Elvy Anita -Johansson, Jan Evert Ingmar -Jönsson, Jan Harry Ingemar -Kastebo, John Åke

HSB Bostadsrättsförening Stenhuggeriet i Halmstad har 716408-2534 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Hallands län.