HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad

Hallands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad finns. I Halmstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 14, 311 31, Falkenberg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 035-103141.

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad har idag 716408-2542 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Möllegård i Halmstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ericson, Anders som är född 1960 och har titeln Likvidator, .