Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Halmstad och Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad är ett Bostadsrättsförening och skapades 1989-09-15. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplå- telse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i förening- en som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad och det finns flera verksamheter som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad är Haglund, Sam Georg som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Bertil som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Segerberg, Sören Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlandsson, Anette Alice Viola som är född 1963 och har titeln Suppleant, Oberger, Göran som är född 1937 och har titeln Suppleant, Persson, Gerd Ingeborg som är född 1950 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Skeppsklockan, Halmstad har 716408-3227 som sitt organisationsnummer.