Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Ekonomisk förening som heter Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening. Det finns flera bolag som liknar Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Hallands län.

Sedan 1991-10-25 så har Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening varit registrerat och sedan 1992-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening och det finns fler bolag som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Eurostop, 302 60, Halmstad. Vi ni istället prata med Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - att utgöra ett samarbetsorgan för medlem- marna och därigenom förena rörelseidkarna i anläggningen för dess kommersiella organisation, utveckling och främjande samt - att för medlemmarnas räkning i tillämpliga avseenden träffa avtal om och ombesörja bl a vakthållning. Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning i samråd med hyresvärden eller det centrala marknadsföringsbolaget genomföra profilskapan- de marknadsförings- och reklamaktiviteter för anläggningen som helhet. - Ett särskilt program är framtaget för att attrahera och utveckla personal vid EUROSTOP. Detta program skall ligga till grund för att en EUROSTOP-anda skall skapas. Personal vid an- läggningen skall i sin klädsel bära gemensam EUROSTOP-symbol. - Företagareförening äger ej rätt att besluta om de enskilda medlemmarnas marknadsföring eller annonsverksamhet. Dock skall vid annonsering avseende verksamhet i EUROSTOP-anläggning EUROSTOP-symbol finnas med på fastställt sätt.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Chamoun, Robert som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson Bring, Kerstin Marie-Louise som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Roos, Sven Anders som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Royson, Maria Isabelle som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Tandrup, Barbro Pernilla som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Gerth Gunvald som är född 1965 och har titeln SuppleantLindkvist, Sara Josefin Helena som är född 1978 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Företagareföreningen i EUROSTOP-anläggningen i Halmstad Ek. förening har 716408-3748 som sitt organisationsnummer.