Halmstad Express Ekonomisk Förening

Hallands län

Information

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv försäljningsverksamhet, avseende transporter och maskintjänster, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen ska där- vid i eget namn träffa avtal om utförande av transport- och maskintjänster, inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produk- tionsresurser samt utöva annan med ovanstående förenlig verksam- het. Därutöver ska föreningen när så befinnes förenligt med verk- samhetens bedrivande inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål. Till fullföljande av sitt ändamål ska föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt vid behov avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare ska för- eningen, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens be- drivande, förvärva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Halmstad Express Ekonomisk Förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Halmstad så är Halmstad Express Ekonomisk Förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Hallands län så finns det ännu fler.

Halmstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Halmstad och i Hallands län. Redan 1941-01-18 så skapades Halmstad Express Ekonomisk Förening och bolaget är har F-skattsedel Halmstad Express Ekonomisk Förening har haft det sedan 1994-01-01.

749200-1206 är organisationsnummret för bolaget som finns i Halmstad.

Just nu är Halmstad Express Ekonomisk Förening och det finns många bolag som är i Hallands län

Vill ni komma i kontakt med Halmstad Express Ekonomisk Förening så går det att nå dem via telefon på 035-171800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Halmstad Express Ekonomisk Förening är Engelhag, Jan Christer Engelbrekt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Kenneth som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Pelle Per-Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ralmark, Mats Anders Viktor som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Tennman, Per Michael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anders Bertil Ola som är född 1957 och har titeln SuppleantSvensson, Bo Erling som är född 1964 och har titeln Suppleant, Carlsson, Jan Lennart som är född 1962 och har titeln Revisor, Wihed, Fredrik Nils som är född 1974 och har titeln RevisorssuppleantBDO Nordic Halmstad Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor.