HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed

Hallands län

Information

HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed finns. I Halmstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed har haft sedan 1994-01-01. HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed så kan ni göra det genom att skicka er post till Hvitfeldtsg. 12, 302 34, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-103141.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed har idag 749200-1446 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Stig Nilsson, Leif Börgesson, Henry Carlsson och Ulla Karlsson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s i Halmstad Bostadsrättsförening Linehed så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Stig Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Börjesson, Leif Urban som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Henry Lorentz som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ulla Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln SuppleantLarsson, Jeanette Carin som är född 1966 och har titeln Suppleant, Larsson, Per Håkan som är född 1971 och har titeln Suppleant, .