HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad

Hallands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad är ett av många företag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1962-10-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-213099.

Halmstad arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad. Det finns flera företag i Hallands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Herlin, Lars Rutger -Herneheim, Per Henning -Håkansson, Lola.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad och det är följande personer, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Herlin, Lars Rutger som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Herneheim, Per Henning som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Lola som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Bengt Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Palm, Kerstin Ingeborg som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot.Sandblad, Rolf Egon som är född 1942 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Västergårdar i Halmstad är 749200-1487.