HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad

Hallands län

Information

749200-1537 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Halmstad som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad finns i.

HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad har varit registrerat sedan 1952-10-07 och det finns flera företag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad är och det finns flera bolag i Halmstad som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göstasson, Gösta Christer -Johansson, Anders Martin -Nilsson, Hanna Anita -Sjödell, Lisa Maria

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad så kan ni göra det på telefon genom 035-103141 eller genom brev på följande adress:
Hvitfeldtsg. 12, 302 34, Halmstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Borgaren i Halmstad och det är Eklund Hagel, Eva Camilla som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anders Martin som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hanna Anita som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödell, Lisa Maria som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anna Britta som är född 1923 och har titeln Suppleant