HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad

Hallands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Halmstad så är HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Hallands län så finns det ännu fler.

Halmstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Halmstad och i Hallands län. Redan 1944-05-10 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad och bolaget är har ej F-skattsedel.

749200-1560 är organisationsnummret för bolaget som finns i Halmstad.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad och det finns många bolag som är i Hallands län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad så går det att nå dem via telefon på 035-103141 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sune Liljedahl, Bengt Karlsson, Yngve Karlsson och Roland Johansson, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad är Johansson, Sven Roland som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bengt-Eric Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kurt Yngve Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljedahl, Sune Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Joelsson, Astrid Elin Elvira som är född 1941 och har titeln Suppleant, Lindh, Bengt Ivar Mauritz som är född 1932 och har titeln Suppleant.