HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad

Hallands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad finns. I Halmstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad så kan ni göra det genom att skicka er post till Hvitfeldtsg. 12, 302 34, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-103141.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad har idag 749200-1594 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ann-Christine Nilsson, Christer Göstasson, Karin Heinrich och Helén Hildingsson, två i förening är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Fartyget i Halmstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Heinrich, Karin Lisbeth som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hildingsson, Helén Ann-Louise som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bert Ove som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ann-Christin som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sofia Elisabeth som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotArvidsson, Karl-Martin Sung Hong som är född 1984 och har titeln Suppleant, Evald, Eva-Lena Barbro som är född 1956 och har titeln Suppleant, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln Suppleant.