Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1935-02-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Mellang. 7, 334 32, Anderstorp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0371-167592.

Halmstad arbetar för att verksamheter som Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Hallands län.

Föreningen har till ändamål att inköpa eller arrendera tomtmark, för att till medlemmarnas nytta och trivsel anordna s k koloni- trädgårdar (fritidstomter) om ca 300 kvm som enligt kontrakt uthyras mot arrende och övriga villkor som föreningsstämman beslutar om.

Firmatecknare för Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jonasson, Gun Anneli Irene -Karlsson, Sven Konny Sigvard.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening och det är följande personer, Johansson, Margit Barbro som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Gun Anneli Irene som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Konny Sigvard som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Liedman, Roland Sture Axel som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Stephan Per Yngve som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Bernt Erling Sigvard som är född 1944 och har titeln Suppleant.Karlsson, Nils Bernt Anders som är född 1958 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Koloniföreningen Måsen Ekonomisk förening är 749200-1727.