Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för.

Hallands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Halmstad och Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många företag där och Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är ett av dem. Statusen för Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är att Bolaget är aktivt.

Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är ett Ekonomisk förening och skapades 1967-10-06. Det finns flera olika företag i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där företaget finns i jobbar för att företag som Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att dels gentemot myndigheter och andra företräda medlemmarnas gemensamma intressen såsom ägare till fastigheter avstyckade från fastigheten Frösakull 1:1 (tidigare Onsjö 21:1) inom Norra Frösakull i Halmstads kommun och dels främja medlemmarnas ekonomiska intressen i nämnda re- gisterfastighet samt för medlemmarnas bästa förvalta övrig inom fastigheten belägen mark.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är momsregistrerat och det har de varit sedan 1993-01-01.

Idag är Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. och det finns flera företag som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 035-151456.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Allgulin, Frans Olof Staffan -Gistrén, Karl-Herman.

De som är på något sätt har med Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. är Allgulin, Frans Olof Staffan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkholm, Kurt Arne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Gistrén, Karl-Herman som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Benkt Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Mats Krister som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmborg, Eva Ing-Marie som är född 1941 och har titeln SuppleantRane, Lars Viking som är född 1962 och har titeln Suppleant, .

Norra Frösakulls Villaägareförening ek.för. har 749200-4218 som sitt organisationsnummer.