HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad

Hallands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad finns. I Halmstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-2873570.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad har idag 749200-4291 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Davidsson, Inger Henrietta -Göstasson, Gösta Christer -Persson, Birgit Hildegard -Valdemarsson, Inga-Lill är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Balsaminen i Halmstad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Davidsson, Inger Henrietta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Birgit Hildegard som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Valdemarsson, Inga-Lill som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Allbjer, Oskar Hartvig som är född 1926 och har titeln Suppleant, Karlsson, Eva Berit som är född 1948 och har titeln Suppleant.