Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Halmstad och Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1997-10-13. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening ska trivas.

Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2007-06-14. I Halmstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i guldsmedsbranschen i vilken medlemmarna deltar på olika sätt, såsom att: - till för medlemmarna fördelakiga priser köpa varor och tjänster med anknytning till guldsmedsbranschen, - samverka med seriösa leverantörer på ett för både säljare och medlemmar positivt och utvecklande sätt, - utveckla verksamheter som utvecklar medlemmarnas kompetens och kostnadseffektivitet samt - bedriva en marknadsföring som tar fasta på att stödja medlemmarna i deras lokala verksamheten. De gemensamma och övergripande målen för medlemmarna är lönsam tillväxt och bättre livsvillkor för företagens ägare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2007-06-14.

Idag är Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 035-106449.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Norberg, Carl Stefan -Wallin, Camilla Lene Viola.

De som är på något sätt har med Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening är Fåke, Åke Christer som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Carl Stefan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Lena Susanne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjökvist Åhslund, Britt-Marie som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Camilla Lene Viola som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Juhlin, Gun Iréne som är född 1959 och har titeln SuppleantMotala Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Larsson, Karl Erik Sture som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Svenska Guldgruppen, Ekonomisk förening har 769602-5415 som sitt organisationsnummer.