Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Halmstad och Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1999-09-29. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till änadmål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta mark, fastigheten Halmstad 4:32 Tärnan.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gustavsson, Dan Krister -Lundin, Ingbritt Emma Katarina.

De som är på något sätt har med Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening är Aronsson, Anna Eva Maria som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Bladh, Mikael som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Dan Krister som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Land, Alf Erling Kenneth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Ingbritt Emma Katarina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ing-Britt Karola V som är född 1945 och har titeln SuppleantTrevik, Bill Anders Christer som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

Halmstad 4:32 Förvaltning Ekonomisk förening har 769604-8714 som sitt organisationsnummer.