Bostadsrättsföreningen Lanternan

Hallands län

Information

769604-9092 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Lanternan. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Lanternan är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Halmstad som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Lanternan finns i.

Bostadsrättsföreningen Lanternan har varit registrerat sedan 1999-10-07 och det finns flera verksamheter i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Lanternan så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Lanternan är och det finns flera verksamheter i Halmstad som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Lanternan är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lanternan så kan ni göra det på telefon genom 035-125450 eller genom brev på följande adress:
Seglareg. 3 A, 302 42, Halmstad

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Lanternan och det är Käll, Sven Göran som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Beo Bengt-Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Örn, John Lennart som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydmarker, Mats Gustaf som är född 1958 och har titeln Suppleant, Schulz, Wilhelm Manfred som är född 1938 och har titeln Suppleant,