Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Halmstad här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Halmstad jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Hallands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769605-1601.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 031-7111690 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär på följande adress Skeppsbron 4, 411 21, Göteborg.

Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Abrahamsson, Karl Jesper som är född 1978 och har titeln Suppleant . Nagenius, Kent Erik Viktor som är född 1979 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obgränsad tid. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upp- låtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bo- stadsrättshavare.