HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad

Hallands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad är en verksamhet som finns i Halmstad. I HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad finns det lite olika personer som är förknippade och det är Arvidsson, Arvid Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlström, Barbro Anette som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Gustav som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Talldal, Bo Gunnar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Suppleant, Nilsson, Karin Birgitta som är född 1959 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad är ett av många verksamheter som finns i Hallands län och Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arvidsson, Arvid Ingemar -Dahlström, Barbro Anette -Nilsson, Karin Birgitta -Talldal, Bo Gunnar

HSB Bostadsrättsförening Jutarum i Halmstad har 769605-2450 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Hallands län.