Halmstads bilpool Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Halmstad och Halmstads bilpool Ekonomisk förening är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många bolag där och Halmstads bilpool Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Halmstads bilpool Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Halmstads bilpool Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2000-03-16. Det finns flera olika bolag i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där bolaget finns i jobbar för att bolag som Halmstads bilpool Ekonomisk förening ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, förvalta och till medlemmarna uthyra bilar och andra fordon samt därmed förenligt verksamhet. Föreningen skall dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Halmstads bilpool Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2000-03-27.

Idag är Halmstads bilpool Ekonomisk förening och det finns flera bolag som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Halmstads bilpool Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 035-217254.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Petersen, Maj-Lis Anita -Söderström, Inger Birgitta.

De som är på något sätt har med Halmstads bilpool Ekonomisk förening är Bjelk, Annika Marie som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Nils Erik Gustaf som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ragna Maria som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersen, Björn Karl Thorsten som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersen, Maj-Lis Anita som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenlund, Per Fredrik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotSöderström, Inger Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stig Arne som är född 1932 och har titeln Suppleant, Persson, Lars Magnus som är född 1977 och har titeln Suppleant.

Halmstads bilpool Ekonomisk förening har 769605-5198 som sitt organisationsnummer.