Bostadsrättsföreningen Hästhagen

Hallands län

Information

769606-7565 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Hästhagen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Hästhagen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Halmstad som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hästhagen finns i.

Bostadsrättsföreningen Hästhagen har varit registrerat sedan 2001-02-15 och det finns flera bolag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Hästhagen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Hästhagen är och det finns flera bolag i Halmstad som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hästhagen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hästhagen så kan ni göra det på telefon genom 046-300184 eller genom brev på följande adress:
Hästhagsv. 33, 302 65, Halmstad

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Hästhagen och det är Andreasson, Siv Monika som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Bandheim, Håkan Ronny Evert som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Gunnel Anita som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Sennow, Ulla-Britt som är född 1937 och har titeln Suppleant, Wigroth, Gunnel Vivi Ingegerd som är född 1943 och har titeln Suppleant,