Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås

Hallands län

Information

Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås finns. I Halmstad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås så kan ni göra det genom att skicka er post till L. Bommen 2, 411 04, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås har idag 769606-9371 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hellsten, Monika Ann-Christin -Johansson, Karl Ivar Sonny är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bo Klok Vallås så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berggren, Mona Gun-Britt Irene som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertilsson, Lars-Inge Benny som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellsten, Monika Ann-Christin som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Ivar Sonny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Göte Torgny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ingrid Kristina som är född 1952 och har titeln Suppleant.