Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2002-11-08 så har Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren och det finns fler bolag som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Sven Jonsons g. 2, 302 27, Halmstad. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren så kan ni göra det på 035-216262.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Carlsson, Ronald Bennet som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lydén, Anders Gustaf som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Doris Annbritt som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Torle, Karl Kristofer som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Vainio Larsson, Arja Anneli som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglund, Kjell Ambjörn som är född 1953 och har titeln SuppleantPejov, Marija som är född 1937 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Carlsson, Ronald Bennet -Vainio Larsson, Arja Anneli .

Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren har 769608-9551 som sitt organisationsnummer.