Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Halmstad här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Halmstad jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Hallands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769612-1768.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman på följande adress Nyckelv. 1, 302 29, Halmstad.

Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen BoKlok Mandelblomman så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Karlsson, Martin Gunnar som är född 1970 och har titeln Suppleant , Nilsson, Arne Peter som är född 1959 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.