Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Halmstad och Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad är ett Bostadsrättsförening och skapades 2006-05-16. Det finns flera olika företag i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning. . En medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad och det finns flera företag som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Roos, Lena Britt-Marie.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad är Erikson, Jan Olof Sture som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Gull-Britt Anita som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Roos, Lena Britt-Marie som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ternström, May Inger som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Paul Thorsten Mikael som är född 1972 och har titeln Suppleant, Holm, Björn Åke som är född 1963 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Hamilton, Claes Henning Richard som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad har 769614-4570 som sitt organisationsnummer.