GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag

Hallands län

Information

GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag är ett av många verksamheter som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1998-01-01.

GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1993-12-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Birger Jarls Torg 5, 111 28, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6506130.

Halmstad arbetar för att verksamheter som GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag. Det finns flera verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall förmedla försäkringar, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag är följande:
Firman tecknas av komplementärerna var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag och det är följande personer, Alhambra Capital AB som är född och har titeln Komplementär, Begrunda AB som är född och har titeln Komplementär, GAIN Vest AB som är född och har titeln Komplementär, Sparsam Ekonomi & Försäkring Sverige AB som är född och har titeln Kommanditdelägare,

Organisationsnummer för GMK Sparsam Ekonomi och Försäkring Kommanditbolag är 916673-8436.