JLS Förvaltning Kommanditbolag

Hallands län

Information

916822-4856 är organisationsnummer för företaget JLS Förvaltning Kommanditbolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som JLS Förvaltning Kommanditbolag är Kommanditbolag. Det finns idag flera olika Kommanditbolag i Halmstad som är den kommunen som JLS Förvaltning Kommanditbolag finns i.

JLS Förvaltning Kommanditbolag har varit registrerat sedan 1989-10-20 och det finns flera företag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för JLS Förvaltning Kommanditbolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1990-01-01.

JLS Förvaltning Kommanditbolag är och det finns flera bolag i Halmstad som också är .

Firmatecknare för JLS Förvaltning Kommanditbolag är följande:
Firman tecknas ensam av -komplementären

Vill ni komma i kontakt med JLS Förvaltning Kommanditbolag så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Ryttarev. 5, 302 60, Halmstad

Fastighets-, kapitalförvaltning samt tillhandahållande av finansiell leasing inom områdena lastbilar, personbilar, transport- fordon, kontorsmaskiner, kontorsutrustning, radio, TV samt kommunikationsutrustning.

Det finns olika personer som har en koppling med JLS Förvaltning Kommanditbolag och det är JLS Förvaltning AB som är född och har titeln Komplementär, Diplomator AB som är född och har titeln Kommanditdelägare,