Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag

Hallands län

Information

Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag finns. I Halmstad så finns det många olika Kommanditbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag tillhör verksamheterstypen Kommanditbolag och verksamheten har F-skatt vilket Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag har haft sedan 1996-01-01. Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Vapnö, 305 91, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 035-162780.

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag har idag 916824-3112 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -komplementärerna är den som för stunden ansvarar för Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag

Administrativ service (fakturering, redovisning, bokslut och deklaration m m) ekonomisk konsultation och skatterådgivning m m.

I Ekonomitjänst Jan Hermansson Kommanditbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hermansson, Iréne Elisabet som är född 1954 och har titeln Komplementär, Hermansson, Jan Erik som är född 1951 och har titeln Komplementär, Jan Hermansson Ekonomi Aktiebolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Jan Hermansson Invest AB som är född och har titeln Kommanditdelägare, .