S & S Förvaltning Kommanditbolag

Hallands län

Information

S & S Förvaltning Kommanditbolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där S & S Förvaltning Kommanditbolag finns. I Halmstad så finns det många olika Kommanditbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. S & S Förvaltning Kommanditbolag tillhör bolagstypen Kommanditbolag och företaget har ej F-skatt. S & S Förvaltning Kommanditbolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till S & S Förvaltning Kommanditbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Plantv. 18, 302 41, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-126055.

Halmstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

S & S Förvaltning Kommanditbolag har idag 916824-7683 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av komplementären. är den som för stunden ansvarar för S & S Förvaltning Kommanditbolag

Bolaget skall bedriva ekonomisk coh teknisk fastighetsförvaltning, bygg- och projektledning av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, inredning och design av lokaler och fastigheter, handel med byggmaterial, fastigheter, sjukvårdsutrustning och värdepapper samt sjukgymnastbehandling, utbildning och konsultationsverksamhet inom områderna ergonomi, sjukgymnastik och fastighetsförvaltning, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.

I S & S Förvaltning Kommanditbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Claesson, Ulf Staffan som är född 1952 och har titeln Komplementär, Helander Claesson, K Ann-Christin som är född 1955 och har titeln Kommanditdelägare, .