Kommanditbolag Tångeka

Hallands län

Information

Kommanditbolag Tångeka hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Kommanditbolag Tångeka finns. I Halmstad så finns det många olika Kommanditbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. Kommanditbolag Tångeka tillhör verksamheterstypen Kommanditbolag och verksamheten har ej F-skatt. Kommanditbolag Tångeka har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kommanditbolag Tångeka så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Kommanditbolag Tångeka har idag 969618-8789 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -externa firmatecknaren -komplementären är den som för stunden ansvarar för Kommanditbolag Tångeka

Bolaget skall förvalta de egna fastigheterna Eketånga 25:86 och 27:49.

I Kommanditbolag Tångeka så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jacobson, Eia Barbro som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare, Tångeka Fastighets AB som är född och har titeln Komplementär, Jacobson, Bengt Olof som är född 1941 och har titeln Kommanditdelägare, .