J. Nanzell Stål Handelsbolag

Hallands län

Information

J. Nanzell Stål Handelsbolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där J. Nanzell Stål Handelsbolag finns. I Halmstad så finns det många olika Handelsbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Handelsbolag. J. Nanzell Stål Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har ej F-skatt. J. Nanzell Stål Handelsbolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till J. Nanzell Stål Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Lummerv. 5, 302 40, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-34280.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

J. Nanzell Stål Handelsbolag har idag 969677-9850 som sitt organisationummer.

Firmna tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för J. Nanzell Stål Handelsbolag

Handel med bandstål, rör och stänger samt förvaltning av fast och lös egendom.

I J. Nanzell Stål Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nanzell, Ingrid Margareta som är född 1953 och har titeln Bolagsman, Nanzell, Ulf Jörgen som är född 1951 och har titeln Bolagsman, .