Gamletulls Campino Kommanditbolag

Hallands län

Information

Gamletulls Campino Kommanditbolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Gamletulls Campino Kommanditbolag finns. I Halmstad så finns det många olika Kommanditbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. Gamletulls Campino Kommanditbolag tillhör bolagstypen Kommanditbolag och företaget har ej F-skatt. Gamletulls Campino Kommanditbolag har funnits sedan och 2003-06-26 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Gamletulls Campino Kommanditbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Wrangelsg. 13, 302 44, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Halmstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Gamletulls Campino Kommanditbolag har idag 969693-7920 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av komplemetären. är den som för stunden ansvarar för Gamletulls Campino Kommanditbolag

Försäljning av pizza, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Gamletulls Campino Kommanditbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Richdan, Raphael som är född 1966 och har titeln Komplementär, Rechdan, Wissam Jacques som är född 1979 och har titeln Kommanditdelägare, .