Ninedal Handelsbolag

Hallands län

Information

Ninedal Handelsbolag är ett av många bolag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Ninedal Handelsbolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Ninedal Handelsbolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 2006-05-18. Men sedan 2007-08-23 så har Ninedal Handelsbolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Hvitfeldtsg. 24, 302 34, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ninedal Handelsbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-127300.

Halmstad arbetar för att bolag som Ninedal Handelsbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Ninedal Handelsbolag. Det finns flera bolag i Hallands län.

Handel med och nybyggnation av fritids- en- och flerfamiljshus. Förvaltning av fritids- en-, och flerfamiljshus. Import och export inom området bioenergi, trading inom området miljö och hälsoförbättrande produkter. Förvaltning av egna fastigheter och tillgångar. Detalj & partihandel av importerade produkter.

Firmatecknare för Ninedal Handelsbolag är följande:
Firman tecknas av boalgsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ninedal Handelsbolag och det är följande personer, Dahlberg, Lars-Erik Cronje som är född 1946 och har titeln Bolagsman, Lundin, Eric Thomas som är född 1952 och har titeln Bolagsman, Nineteg, John Lennart som är född 1946 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Ninedal Handelsbolag är 969719-0859.