Nissadalens Försäkringsbolag

Hallands län

Information

Nissadalens Försäkringsbolag är ett av många företag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Nissadalens Försäkringsbolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Nissadalens Försäkringsbolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1954-01-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Slottsmöllan , 302 31, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nissadalens Försäkringsbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-135580.

Halmstad arbetar för att företag som Nissadalens Försäkringsbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Nissadalens Försäkringsbolag. Det finns flera företag i Hallands län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring nämligen: I Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) samt landfordon klass 3 med begränsning till självgående skördetröska eller annan självgående lantbruksmaskin. II Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Sockenbolagets Försäkringsbolag Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringrörelse.

Firmatecknare för Nissadalens Försäkringsbolag är följande:
Firman tecknas i förening av -Nilsson, Ove Ingmar Alexander -Paulsson, Sten Ingvar Georg.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nissadalens Försäkringsbolag och det är följande personer, Nilsson, Ove Ingmar Alexander som är född 1944 och har titeln Likvidator, Paulsson, Sten Ingvar Georg som är född 1940 och har titeln Likvidator, Lindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln Aktuarie, Petersson, Lars Jonny som är född 1950 och har titeln Revisor, Hägglund, Alf Jörgen som är född 1959 och har titeln Revisorssuppleant, Revisionskonsulterna J Hägglund AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Nissadalens Försäkringsbolag är 549202-0002.