Albany International Aktiebolag

Hallands län

Information

Albany International Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Albany International Aktiebolag finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Albany International Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Albany International Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Albany International Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Albany International Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kristinebergsv., 302 41, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 035-147000.

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Albany International Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Albany International Aktiebolag har idag 556005-7852 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Halftermeyer, Daniel Albert Alphonse Firman tecknas två i förening av -Berglund, Bo Sigfrid Olof -Karlsson, Ingegerd Marie -Lind, Terho Arne Tapio är den som för stunden ansvarar för Albany International Aktiebolag

Bolagets ändamål är att, direkt eller genom delägarskap i andra bolag, bedriva industri- och handelsrörelse med textilprodukter samt med maskiner och utrustning för textil-, pappers- och massaindustri ävensom att bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Albany International Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Ingegerd Marie som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Halftermeyer, Daniel Albert Alphonse som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Berglund, Bo Sigfrid Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Terho Arne Tapio som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Silva, Charles Joseph som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorHamilton, Claes Henning Richard som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .