Halmstads Fastighetsaktiebolag

Hallands län

Information

Halmstads Fastighetsaktiebolag är ett av många bolag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Halmstads Fastighetsaktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Halmstads Fastighetsaktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Halmstads Fastighetsaktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1942-04-13. Men sedan 1990-01-01 så har Halmstads Fastighetsaktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fredrik Ströms g. 6, 302 46, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Halmstads Fastighetsaktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-138300.

Halmstad arbetar för att bolag som Halmstads Fastighetsaktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Halmstads Fastighetsaktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Hallands län.

Bolaget skall i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och att i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Firmatecknare för Halmstads Fastighetsaktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Adler, Tage Roland -Bertilsson, Carl-Johan Rickard -Cumtell, Anna-Lena Ulfsdotter -Eriksson, Erik Gustaf Lennart -Hadzialic, Aida -Johansson, Jan Olof -Persdotter, Laila Maria i förening med en av -Johansson, Ernst Terje -Rothman, Lars-Anders Rikard Firman tecknas av en av -Adler, Tage Roland -Johansson, Ernst Terje -Rothman, Lars-Anders Rikard i förening med en av -Alexandersson, Sven Sören -Staberg, Johan Bertil Firman tecknas i förening av -Johansson, Ernst Terje -Rothman, Lars-Anders Rikard Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Halmstads Fastighetsaktiebolag och det är följande personer, Alexandersson, Sven Sören som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Rothman, Lars-Anders Rikard som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Staberg, Johan Bertil som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Ernst Terje som är född 1964 och har titeln Extern VD, Adler, Tage Roland som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bertilsson, Carl-Johan Rickard som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot.Cumtell, Anna-Lena Ulfsdotter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Erik Gustaf Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hadzialic, Aida som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot.Johansson, Jan Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot.Persdotter, Laila Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot.Andersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln Revisor.Zell, Ivar Peter som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant.Arnström, Thomas Peter som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisor.Karlsson, Kjell Arne som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisor.Larsson, Ida Birgitta som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Persson, Dan Hasse Benedikt som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Halmstads Fastighetsaktiebolag är 556041-1786.