Olle Fälths Fastighets Aktiebolag

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter Olle Fälths Fastighets Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Olle Fälths Fastighets Aktiebolag i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Olle Fälths Fastighets Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Hallands län.

Sedan 1956-09-17 så har Olle Fälths Fastighets Aktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Olle Fälths Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Olle Fälths Fastighets Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till S. Allég. 8, 413 01, Göteborg. Vi ni istället prata med Olle Fälths Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det på 031-812690.

Bolaget ska bedriva rådgivning och service med anknytning till transport-och finansverksamhet, äga och förvalta samt köpa och försälja värdepapper, konst, antikviteter, kontorsinventarier, industrimaskiner, offshore-utrustning och fartyg, idka uthyrning av sådan lösegendom samt idka rederirörelse och annan affärs- verksamhet inom offshore, sjöfarts-och transportnäringarna, ävensom idka annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag. Dessutom ska bolaget äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jansson, Björn Herman Ludvig som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Lina Eva Maria som är född 1981 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Larsson, Claes-Eric Ragnar som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Olle Fälths Fastighets Aktiebolag har 556063-6333 som sitt organisationsnummer.