Heléns Rör Aktiebolag

Hallands län

Information

Heléns Rör Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Heléns Rör Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Heléns Rör Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Heléns Rör Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1963-03-25. Men sedan 1980-01-01 så har Heléns Rör Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Västergårdsv. 16, 302 40, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Heléns Rör Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-149000.

Halmstad arbetar för att bolag som Heléns Rör Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Heléns Rör Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Hallands län.

Bolaget skall driva handel med metallrör, rörämnen och andra metallvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Heléns Rör Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Benteler, Andreas Hubertus Eduard -Ivarsson, Anders Paul Firman tecknas i förening av -Johansson, Staffan Hans Reinhold -Sennö, Bo-Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Heléns Rör Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Staffan Hans Reinhold som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Sennö, Bo-Ingemar som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Ivarsson, Anders Paul som är född 1951 och har titeln VD, Ivarsson, Anders Paul som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Benteler, Andreas Hubertus Eduard som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Andersson, Sam Dick Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Huhtala, Juha Olavi som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Stenemalm, Lars Peter som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Andersson, Björn Göran som är född 1961 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Nilsson, Lena Anita som är född 1965 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Ivdal, Nils Anders som är född 1951 och har titeln Revisor.Zell, Ivar Peter som är född 1949 och har titeln Revisor.Andersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant.Malm, Jan Olof som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Heléns Rör Aktiebolag är 556086-9785.