Mediabolaget i Halland Aktiebolag

Hallands län

Information

Mediabolaget i Halland Aktiebolag är ett bolag som finns i Halmstad. I Mediabolaget i Halland Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gepertz, Boine Daniel som är född 1959 och har titeln Extern VD, Hörling, Folke Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arvidsson, Eva Christine som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Falck, Jonathan August som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Ann Christin som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hörling, Annika Maria som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotPålsson, Annika Helén som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Andersson, Mats Rune Stellan som är född 1952 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Hörling, Anders Lennart som är född 1968 och har titeln SuppleantJönsson, Hans Johan Börje som är född 1957 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantOlausson, Lars Inge som är född 1957 och har titeln SuppleantGötenfelt, Nils Magnus som är född 1963 och har titeln RevisorJarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Mediabolaget i Halland Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Mediabolaget i Halland Aktiebolag på telefon 035-147500.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tidningsutgivning och andra mediaverksamheter samt andra därmed förenliga verksamheter.

Idag är Mediabolaget i Halland Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Mediabolaget i Halland Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Hallands län och Halmstad arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Mediabolaget i Halland Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2008-05-08 och Mediabolaget i Halland Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2006-03-02.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Mediabolaget i Halland Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Arvidsson, Eva Christine -Falck, Jonathan August i förening med en av -Hörling, Annika Maria -Hörling, Folke Lennart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Mediabolaget i Halland Aktiebolag har 556119-7624 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Hallands län.