ADE-Tryck AB

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter ADE-Tryck AB. Det finns flera verksamheter som liknar ADE-Tryck AB i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

ADE-Tryck AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Hallands län.

Sedan 1968-12-04 så har ADE-Tryck AB varit registrerat och sedan 2008-02-21 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är ADE-Tryck AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med ADE-Tryck AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med ADE-Tryck AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva tryckerirörelse, handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Nilsson, Lars Magnus som är född 1967 och har titeln VD, Nilsson, Lars Magnus som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Otto Valdemar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Eva Anita som är född 1943 och har titeln Suppleant, Persson, Staffan Roland som är född 1954 och har titeln Revisor, Fredriksson, Mats Egon som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantSM Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Nilsson, Lars Otto Valdemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

ADE-Tryck AB har 556121-4734 som sitt organisationsnummer.