Aktiebolaget Industristaden

Hallands län

Information

Aktiebolaget Industristaden hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Aktiebolaget Industristaden finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Industristaden tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Industristaden har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Industristaden har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Industristaden så kan ni göra det genom att skicka er post till Köpmansg. 12, 302 42, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-137420.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Industristaden Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Industristaden har idag 556127-9471 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Bengtsson, Alf Ingvar -Ekblom, Anders Adil Adolf -Holmqvist, Claes-Erik -Kristensson, Bengt Johan Magnus -Kruse, Anna Linda Martina -Nilsson, Kerstin Maj-Britt Inga-Lill -Sahlström, Ingegärd i förening med -Chibba, Ramesh Kumar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Industristaden

Bolaget skall äga, hyra och förvalta fastigheter och lokaler inom företrädesvis industri- och saneringsområden.

I Aktiebolaget Industristaden så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekblom, Anders Adil Adolf som är född 1960 och har titeln Extern VD, Chibba, Ramesh Kumar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bengtsson, Alf Ingvar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Claes-Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristensson, Bengt Johan Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Kruse, Anna Linda Martina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Kerstin Maj-Britt Inga-Lill som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlström, Ingegärd som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln RevisorZell, Ivar Peter som är född 1949 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln HuvudansvarigrevisorArnström, Thomas Peter som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorKarlsson, Kjell Arne som är född 1942 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.