Datahalland Aktiebolag

Hallands län

Information

Datahalland Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Datahalland Aktiebolag finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Datahalland Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Datahalland Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Datahalland Aktiebolag har funnits sedan och 1972-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Datahalland Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sperlingsholmsv. 25, 302 31, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-159100.

Halmstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Datahalland Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Datahalland Aktiebolag har idag 556161-2812 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Anna Helena -Eriksson, Per Gustav -Eriksson, Sven Gustav Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Datahalland Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, försäljning av datorer med tillbehör samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Datahalland Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ågren, Lars Peter som är född 1952 och har titeln Extern VD, Eriksson, Sven Gustav som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Sevrell, Per Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Wargéus, Per Arne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Anna Helena som är född 1965 och har titeln Suppleant, Eriksson, Per Gustav som är född 1968 och har titeln SuppleantErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Persson, Bo Göte Ingvar som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .