Pilkington Floatglas Aktiebolag

Hallands län

Information

Pilkington Floatglas Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Pilkington Floatglas Aktiebolag finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Pilkington Floatglas Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Pilkington Floatglas Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Pilkington Floatglas Aktiebolag har funnits sedan och 1974-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Pilkington Floatglas Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Stjärnarpsv. 1, 302 62, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-153000.

Halmstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Pilkington Floatglas Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Pilkington Floatglas Aktiebolag har idag 556184-4316 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Jonny Kennet Gunnar -Johansson, Jon Alexander -Larsson, Hans Anders Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Pilkington Floatglas Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glasprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.

I Pilkington Floatglas Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Jonny Kennet Gunnar som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Hans Anders Jörgen som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Jon Alexander som är född 1971 och har titeln VD, Johansson, Jon Alexander som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Senior, Mark Robet John som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Karlén, Rolf Lennart som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantSettelmayer, Jochen Heinz som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Strandberg, Jeanette Lolita som är född 1967 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorNeckmar, Leif Göran som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor.