Skedala Transport Aktiebolag

Hallands län

Information

Skedala Transport Aktiebolag är ett av många företag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Skedala Transport Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Skedala Transport Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2000-01-27.

Skedala Transport Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1977-01-11. Men sedan 1998-01-01 så har Skedala Transport Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Tofta Berget 236, 305 93, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Skedala Transport Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-213650.

Halmstad arbetar för att företag som Skedala Transport Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Skedala Transport Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Skedala Transport Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Johansson, Karl Börje -Johansson, Monica Birgitta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Skedala Transport Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Karl Börje som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Monica Birgitta som är född 1958 och har titeln Suppleant, Karlsson, Bengt-Eric Mikael som är född 1966 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Skedala Transport Aktiebolag är 556194-6905.