De Qu Konsult Aktiebolag

Hallands län

Information

De Qu Konsult Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som De Qu Konsult Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

De Qu Konsult Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

De Qu Konsult Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1982-03-03. Men sedan 1996-01-01 så har De Qu Konsult Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Märgelv. 16, 302 30, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på De Qu Konsult Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-120712.

Halmstad arbetar för att verksamheter som De Qu Konsult Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för De Qu Konsult Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall bedriva konsult- och försäljningsverksamhet genom att utveckla företag och organisationer i form av ledar- chefs- och personalutveckling samt beteendebaserad säkerhets- och riskanalysarbete. Vidare skall bolaget även kunna tillhandahålla inhyrd chef för att genomföra uppdrag för företag och organisationer. Bolaget skall även tillhandahålla tjänster inom kris och kommunikationsuppdrag och vid behov debriefing av personal, uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet, foto- och filmuppdrag. Vidare skall bolaget även bedriva försäljning av databaserad pedagogiska undervisningshjälpmedel samt datorer och datautrustning samt äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, samt med ovan förenliga verksamheter.

Firmatecknare för De Qu Konsult Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till De Qu Konsult Aktiebolag och det är följande personer, Dahlqvist, Lars Benny Rolf som är född 1952 och har titeln VD, Dahlqvist, Lars Benny Rolf som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Birgit Susanne som är född 1955 och har titeln Suppleant, Hansson, Lars Mikael som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för De Qu Konsult Aktiebolag är 556215-6868.