Multiba Sweden Aktiebolag

Hallands län

Information

Multiba Sweden Aktiebolag är ett av många företag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Multiba Sweden Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Multiba Sweden Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Multiba Sweden Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1987-03-04. Men sedan 1996-01-01 så har Multiba Sweden Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Köpmansg. 2 A, 302 42, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Multiba Sweden Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-177340.

Halmstad arbetar för att företag som Multiba Sweden Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Multiba Sweden Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget ska bedriva trafikskola, åta sig redovisningsuppdrag, personaluthyrning, åtaga sig konsult & utbildningsuppdrag inom ramen för idrottsfrågor samt bedriva häst- travverksamhet. Ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Multiba Sweden Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Multiba Sweden Aktiebolag och det är följande personer, Åkeby, Jan Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkeby, Eva Birgitta som är född 1963 och har titeln Suppleant, Hansson, Lars Mikael som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Multiba Sweden Aktiebolag är 556233-6130.