Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag

Hallands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Halmstad och Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1986-10-23. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag ska trivas.

Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Halmstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lag om kreditaktiebolag - direkt eller genom dotterbolag idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom fakturabelåning och,eller fakturaköp, belåning och,eller köp av rättigheter enligt försäljningsavtal i övrigt samt enligt leasing- och hyresavtal, övertagande av köpares betalningsskyldighet gentemot säljare även utan samband med fakturaköp, lagerbelåning, lämnande av kredit mot betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen, samt köp, försäljning och leasing av maskiner, transportmedel och annan utrustning samt sådana byggnader sam är att anse såsom lös egendom. idka konsultverksamhet inom administration och företagsekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet, allt i förhållande till näringsidkare, institutioner, föreningar, staten samt kommuner och därmed jämförliga samfälligheter.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1988-01-01.

Idag är Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 035-109630.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten.

De som är på något sätt har med Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag är Brage, Per Wilhelm Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Carl Gustaf som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordstrand, Björn Göte som är född 1942 och har titeln Suppleant, Thuresson, Thure Digby som är född 1943 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Leasing Partner i Halmstad Aktiebolag har 556285-9917 som sitt organisationsnummer.