Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Hallands län

Information

Halmstads Energi och Miljö Nät AB är en verksamhet som finns i Halmstad. I Halmstads Energi och Miljö Nät AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Edvardsson, Jonas Patrik Stefan som är född 1965 och har titeln Extern VD, Nilsson, Lars Olof William som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekman, Horst Hampus som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingemansson, Bengt Rune Ingvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Yvonne Ulla-Britt som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Kärngren, Bror Hans-Åke som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotKPMG AB som är född och har titeln Revisor, Andersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Zell, Ivar Peter som är född 1949 och har titeln HuvudansvarigrevisorThorzén, Per Göran som är född 1950 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Ida Birgitta som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Halmstads Energi och Miljö Nät AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Halmstads Energi och Miljö Nät AB på telefon 035-218380.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Halmstads kommun bedriva nätverksamhet, äga anläggningar, förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande överföra ström till elkonsumenter inom sitt koncessionsområde och att erbjuda kommunikation i en IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service skall beaktas. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Halmstad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksmaheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Idag är Halmstads Energi och Miljö Nät AB av bolagstypen Aktiebolag.

Halmstads Energi och Miljö Nät AB är ett av många verksamheter som finns i Hallands län och Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Halmstads Energi och Miljö Nät AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Halmstads Energi och Miljö Nät AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1997-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Halmstads Energi och Miljö Nät AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Halmstads Energi och Miljö Nät AB har 556330-3980 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Hallands län.